Archai Ariel: anděl prvního lednového týdne

(Kabala)

Také známý jako Arael, Ariael.

Jméno Ariel znamená „lev nebo lvice Boží“, a skutečně bývá tento Archanděl spojován často se lvi. Když je totiž Ariel nablízku, mohou se vám začít najednou zjevovat vize lvů, a nebo uvidíte něco, co se lvi souvisí. Na jednom obrázku je dokonce Ariel vyobrazen se lví hlavou. Je však spojován také s větrem, takže to, že je nablízku, vám prozradí, když najednou ucítíte nebo uslyšíte závan větru.

Archanděl Ariel je popisován v knihách judaistického mysticismu a v kabalistické magii například v knize The Testament of Solomon (Svědectví Šalamounovo), The Greater Key of Solomon (Velký Klíč Šalamounův), Ezra, a The Hierarchy of the Blessed Angels (Hierarchie Požehnaných Andělů). Ariel s králem Šalamounem úzce spolupracuje v oblasti projevů (manifestace) duchovna v materii, při uvolňování duší a duchů (podobné exorcismu) a v Božské magii.

Ariel také dohlíží na elfy, což jsou přírodní Andělé spojení s elementem vody. Elfové jsou podobní vílám, a jejich úkolem je udržovat zdravé prostředí u oceánů, jezer,  řek, potoků a rybníků. Archanděl Ariel vás může oslovit, abyste se zapojili k jeho poslání čistit a ochraňovat všechny vodní plochy a proudy, ale i jejich obyvatele. Pokud Arielovi v jeho práci pomůžete, budete pravděpodobně odměněni nádhernými dary ve formě projevů duchovna ve vašem životě a také zvýšením své magické moci.

Ariel na ochraně a ozdravování přírody usilovně pracuje, a ve stejné míře se stará o všechna zvířata, ryby a ptáky, zvláště pak druhy žijící v divoké přírodě. Pokud najdete poraněného ptáka nebo jiné divoké zvíře, které potřebuje uzdravit, zavolejte si na pomoc Ariela. Ariel spolupracuje při uzdravování zvířat s Archandělem Rafaelem.

Archanděl Ariel říká: „O přírodu a životní prostředí Země mám velkou starost. Vždy bylo jednoduché narušit křehkou rovnováhu přírody, a právě nyní je potřeba učinit změny pro její obnovu a záchranu. Pro ty, jež by byli ochotni se na tomto úsilí podílet, mám připraveno mnoho úkolů. Mohu vám slíbit, že vás pověřím jen takovými úkoly, které budou souviset s oblastí vašich zájmů a budou odpovídat vašemu časovému rozvrhu. Vaší odměnou bude radost, které přesahuje obyčejnou radost pociťovanou v srdci. Radost, o které mluvím, jako by se rozšířila všude tam, kam dosáhly vaše požehnané skutky a úsilí pomoci. Děkuji vám za to, že pomůžete planetu zachránit!“ 

Pomáhá:

- v božské magii

- ve všem, co se týká životního prostředí, obzvláště pak s živlem vody

- s projevy duchovního světa v materii

- ochraňuje a léčí divoká zvířata, ryby a ptáky

Invokace

Archanděla Ariela si můžete zavolat kdykoli a kdekoli. Avšak nejlépe s ním navážete spojení kdekoli v přírodě, a zvláště pak blízko vody. Tehdy he nejspíše ucítíte, uslyšíte nebo dokonce uvidíte. Jednoduše poznáte, že je přítomen.

„Archanděli Arieli, volám tě k sobě. Toužím pomoci přírodě a životnímu prostředí, a proto tě žádám, abys mi dal úkol v tomto důležitém poslání. Prosím tě, aby mi otevřel cestu a podporoval mne v mém úsilí. Děkuji ti za radost, kterou tato práce přináší mně a celému světu.“

 

Doreen Virtue, Archandělé

 

Kontakt

JUDITA PESCHLOVÁ
Praha: +420604927790
Bratislava:+421902411203
judita.andele@gmail.com